alert
cancel

Upozornění

Žádost o splátkový kalendář

Spisová značka exekuce(*)
Neplatný vstup

Spisová značka je zpravidla uvedena na každé písemnosti exekutora vpravo nahoře.

Jméno a příjmení(*)
Neplatný vstup.

Rodné číslo(*)
Neplatný údaj. Zkontrolujte Vaše rodné číslo.

Rodné číslo uvádějte vždy ve tvaru 123456/7890.

Kontaktní telefon(*)
Neplatný vstup. Zadali jste špatný formát telefonního čísla. Zadávejte ho bez mezer.

Kontaktní adresa(*)
Neplatný vstup

Kontaktní adresa je vždy adresa, na které se zdržujete a přebíráte si zde poštovní zásilky. Adresu uvádějte vždy ve tvaru např. U přehrady 1234, 46601 Jablonec nad Nisou.

E-mail
Neplatný vstup.

Pro elektronickou komunikaci můžete uvést Vaši emailovou schránku.

Zaměstnavatel
Neplatný vstup

Uvádějte název firmy, místo podnikání nebo sídlo, IČ nebo DIČ, popřípadě i telefon a email na zaměstnavatele.

Poznámka
Neplatný vstup

Zde uvádějte všechny rozhodné skutečnosti týkající se majetkových a výdělkových poměrů, popřípadě i jiných kontaktních údajů.

Žádost o splátky(*)
Neplatný vstup

Zde uveďte výši měsíční splátky. V případě, že uvedená splátka bude nižší než 5.000,- Kč, uveďte a prokažte exekutorovi důvod pro snížení splátky.

Antispam kontrola
<strong>Antispam kontrola</strong>
  ObnovitŠpatně opsali kontrolní kód. Zkontrolujte ho nebo využijte tlačítko pro obnovení.

Opište kód z obrázku do níže uvedeného pole. Pokud kód nevložíte, nelze žádost odeslat. V případě, že text nelze přečíst, využijte tlačítko pro obnovení.

UPOZORNĚNÍ: Výše navrhované splátky musí být minimálně 5.000,- Kč měsíčně, popřípadě v takové výši, aby dlužná částka byla uhrazena během 3 až 6 měsíců od zaplacení první splátky. Rozhodným dnem pro zaplacení je vždy 20. den v měsíci, počínaje měsícem, v němž byla odeslána tato žádost. Návrhovaný splátkový kalendář musí být ihned plněn, a to i bez dalšího soudhlasu soudního exekutora nebo oprávněného.