alert
cancel

Upozornění

Pro oprávněné

š exekutorský úřad poskytuje veškeré služby spojené s výkonem funkce soudního exekutora, zejména:

  • výkon exekucí na peněžité i nepeněžité plnění;
  • sepisování exekutorských zápisů;
  • přijímání věcí do exekutorské úschovy;
  • poskytování právní pomoci po vydání exekučního titulu, včetně prověřování povinných v Centrální evidenci exekucí;
  • organizování a provádění dobrovolných dražeb, zejména na základě žádosti vlastníka věci, notáře v rámci likvidace dědictví nebo insolvenčního správce;

Samozřejmostí je naprostá diskrétnost a mlčenlivost soudního exekutora. 

Vzor exekučního návrhu na peněžité plnění si můžete stáhnout zde. Vzor exekučního návrhu na nepeněžité plnění si můžete stáhnout zde.

Vzor žádosti o sepis exekutorského zápisu si můžete stáhnout zde.

Vzor žádosti o výpis z Centrální evidence exekucí si můžete stáhnout zde.