alert
cancel

Upozornění

Dražby

Jednou z činností soudního exekutora je provádění dražeb zabaveného majetku. Pro tyto účely je vytvořen dražební řád soudního exekutora, který odráží povinnosti všech účastníků dražeb stanovené občanským soudním řádem. Pro další je sekce dražeb rozdělena na část týkající dražeb movitých věcí a část týkající se dražeb nemovitostí. 

Dražby nemovitých věcí

 
drazby
 
Více informací

Dražby movitých věcí

 
drazby
 
Více informací

Dražby podniků (firem)

 
drazby
 
Více informací