alert
cancel

Upozornění

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD JABLONEC NAD NISOU

 

Mgr. Jan Mlynarčík, soudní exekutor

 

Soudní exekutoři a exekutorské úřady byly zřízeny zákonem číslo 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších předpisů (dále jen jako exekuční řád).

Soudní exekutor je osobou, kterou stát pověřil exekutorský úřadem. Soudním exekutorem se může po složení exekutorské zkoušky a úspěšném výběrovém řízení stát bezúhonný občan České republiky s úplným vysokoškolským vzděláním a zpravidla tříletou exekutorskou praxí.

Soudní exekutor je veřejným činitelem, ze zákona je při výkonu exekuční činnosti nezávislý a jeho úkony se považují za úkony soudu.

Mgr. Jan Mlynarčík byl na základě výběrového řízení jmenován ministrem spravedlnosti pod č. j. 628/2009-OJ-SO/38 soudním exekutorem exekutorského úřadu v obvodu Okresního soudu v Jablonci nad Nisou. Jako soudní exekutor je zapsán v seznamu soudních exekutorů Exekutorské komory České republiky pod evidenčním číslem 154. Exekutorský úřad byl otevřen v roce 2010. Do této doby působil jako advokát.

V souladu s exekučním řádem poskytujeme následující služby:

Exekuční činnost (exekuce) – provádění exekucí na základě exekučních titulů; bližší informace naleznete zde.

Další exekuční činnost – právní pomoc, úschovy, správa majetku v trestních věcech, provádění dobrovolných dražeb a sepisování exekutorských zápisů (viz. níže); bližší informace naleznete zde.

Exekutorské zápisy – sepisování veřejných listin, osvědčujících stav věci nebo skutkový děj, například za účelem prokázání nároků v soudním nebo jiném řízení před orgánem státní správy; bližší informace naleznete zde.

Provádění dobrovolných dražeb – organizování a provádění dobrovolných dražeb, zejména na základě návrhů vlastníků věcí, notářů v rámci likvidace dědictví a insolvenčních správců; bližší informace naleznete zde.