Dražby

Obecně:

Jednou z činností soudního exekutora je provádění dražeb zabaveného majetku. Pro tyto účely je vytvořen dražební řád soudního exekutora, který odráží povinnosti všech účastníků dražeb stanovené občanským soudním řádem. Pro další je sekce dražeb rozdělena na část týkající dražeb movitých věcí a část týkající se dražeb nemovitostí. Dražby, které již proběhly, naleznete v Archivu dražeb

Dražební řád lze stáhnout zde.

Dražby movitých věcí (1)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam at arcu a est sollicitudin euismod.

Dražby nemovitých věcí (0)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam at arcu a est sollicitudin euismod.

Dražby podniků (0)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam at arcu a est sollicitudin euismod.

Archiv dražeb (0)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam at arcu a est sollicitudin euismod.
Archiv dražeb